Bàn Thờ Thần Tài
Phòng Thờ
Đồ Sứ Cao Cấp
Tranh Tượng Gỗ
Đèn Sen Led - Đồ Đồng

Tượng Phật Quan Âm

Tượng Phật Quan Âm Đá Xanh QA101
Đăng ngày 01-11-2016 11:11:00 AM
Bồ-tát Quán Thế Âm không có trong lịch sử thế giới này . Ngài là vị Bồ-tát hầu cạnh đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực-lạc phương tây . Có chỗ nói Ngài không cố định ở thế giới nào , tùy chúng sanh ở dâu đau khổ thì Ngài thị hiện đến cứu độ . Quán Thế Âm là xem xét tiếng kêu đau khổ của chúng sanh ở...
Giá : 5 500 000 VND

 
Thống kê

Đang truy cập: 29

Tổng lượt truy cập: 1078505